เลือกหน้า

PROFILE

นายแพทย์ ณัฐพงษ์ แสนคำ ณ หนองคาย

แพทย์ผู้ก่อตั้ง ณัฐพงษ์คลินิก

• แพทยศาสตร์บัณทิตจากวิทยาลัยแพทย

ศาสตร์กรมการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต

• 25.. – 25.. Diplomate of American

Board Laser&Surgery.

• 25.. – 25.. Certificate of American

board Aesthetic medicine.

• หนึ่งในสมาชิกสมาคมศัลยกรรมและเวช

ศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย

(TACS)

• 25.. ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี งาน

ประชุมแพทย์ศัลยกรรมและความงาม

นานาชาติที่ seoul

• 25.. .. ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม

งาน cadaver workshop university of

medicine Pham Ngoc Thach